Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Lipanj 2023
    PonUtoSriČetPetSubNed
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu

    Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je 22. svibnja 2023. godine na javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) i mrežnoj stranici ovog Ministarstva objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, u okviru investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

     

    Alokacija Poziva je 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

     

    Javnim pozivom obuhvaćene su isključivo višestambene zgrade oštećene u potresima 22. ožujka 2020. godine te 28. i 29. prosinca 2020. godine, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

     

    Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

     

    Više o Pozivu za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima pročitajte OVDJE.

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu i koje stambene zgrade može prijaviti?

    Upravitelji zgrada ili predstavnik suvlasnika zgrade prijavljuju i upravljaju projektima obnove u ime i za račun suvlasnika.

     

    Ovim modelom obnove biti će prihvatljive one višestambene zgrade oštećene u potresu sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, koje su imale konstrukcijska i/ili nekonstrukcijska oštećenja i izvršile popravak te one koje su provele mjere hitne sanacije, a planiraju provesti energetsku obnovu. Prihvatljive su i zgrade koje tek planiraju provesti konstrukcijsku i/ili nekonstrukcijsku obnovu po Zakonu o obnovi, a planiraju još provesti i energetsku obnovu. Prihvatljiva je i istovremena provedba konstrukcijske i/ili nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom.

     

    Uz energetsku obnovu, putem ovog poziva moguće je i djelomično financiranje konstrukcijske obnove i to kroz mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

     

    Konstrukcijska obnova u smislu ovog Poziva, predviđena je samo za višestambene zgrade kategorije oštećenja U2.

    Koji su osnovni kriteriji za prijavu?

    Na energetsku obnovu mogu se prijaviti postojeće višestambene zgrade, izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ili posebnom zakonu s njom izjednačena, bez obzira na godinu izgradnje.

     

    U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je:

     

    a) višestambena zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

    1. najmanje 66% ukupne korisne površine1 iste koristi se za stanovanje;
    2. ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
    3. njome upravlja upravitelj zgrade;
    4. predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
    5. nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
    6. oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije-označene su sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
    7. postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

     

    ili

     

    b) višestambena zgrada definirana sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije:

    1. zgrada namijenjena stanovanju;
    2. sastoji se od najmanje četiri stana;
    3. predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
    4. oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije-označene su sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
    5. postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

     

    Za sufinanciranje su prihvatljive postojeće višestambene zgrade sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele ili će provesti hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu zajedno s energetskom obnovom.

     

    Samo višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2 imaju pravo na sufinanciranje sveobuhvatne obnove.

     

    Prihvatljive kategorije uporabljivosti za pojedinu kategoriju obnove:

    1) Integralna energetska obnova U2, PN1, PN2, N1, N2
    2) Dubinska obnova U2, PN1, PN2, N1, N2
    3) Sveobuhvatna obnova U2

    Koja je svrha poziva?

    Svrha (cilj) Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

     

    Na razini investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

    Što se sufinancira i koliki iznos sufinanciranja se može ostvariti?

    Stopa sufinanciranja za radove energetske obnove iznosi do 80% iznosa prihvatljivih troškova dok za izradu projektne dokumentacije (izrađenu od 1.2.2020. godine), stručni nadzor građenja, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost iznosi do 100%.

     

    Što se sufinancira?

    1.Izrada projektne dokumentacije

    • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
    • Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade (uključujući prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara, prikaz izvedivosti dostupnih visokoučinkovitih alternativnih sustava opskrbe energijom, sažetak analize postojećeg stanja zgrade i dr.) i ostale projektne dokumentacije (troškovnik ugrađene opreme i radova, elaborati, analize – primjerice analiza postojećeg stanja zgrade, kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, iskaznica energetskih svojstava zgrade i dr.)
    • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

     

    2.Obnova

    2.1. Provedba mjera energetske obnove

    • Obnova ovojnice zgrade:
     • povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
     • vanjski sustavi za zaštitu od sunca
     • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
     • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
    • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade oštećene u potresu
    • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
    • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
    • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
    • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
    • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
    • Mjere unaprjeđenja vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije
    • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
    • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
    • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
    • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

    2.2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor, ako je primjenjivo / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

     

    3.Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za obveznike istog

     

    4.Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

     

    Uklanjanje postojeće neupotrebljive i izgradnja zamjenske građevine nisu predmet Programa.

     

    Ostale mjere koje će se poticati: provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti i mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture na zgradi i čestici zgrade (zeleni krov/ozelenjeno pročelje, uređenje novih i postojećih zelenih površina), punionice ili stanice za punjenje električnih vozila, parkiralište za bicikle, itd. Detalji i tehnički uvjeti uz mjere će biti u samom Pozivu.

    Koja je dokumentacija potrebna za prijavu energetske obnove višestambene zgrade oštećene u potresu?

    Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava fondovieu te sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

     

    (napomena: za pojašnjenje pojmova potrebno je pogledati Upute za prijavitelje)

     

    R.br. Dokument Obvezno (da/ne) Referenca
    1. Prijavni obrazac da Obrazac 1. –  ispunjava se u sustavu fondovieu
    2. Tehnički obrazac da Obrazac 2., u .xls i .pdf formatu (svi listovi ovjereni pečatom i potpisom)
    3. Izjava prijavitelja da Obrazac 3., u .pdf formatu (skenirana, ovjerena pečatom i potpisom)
    4. Ažurirani popis suvlasnika zgrade da Obrazac 4., u .xls i .pdf formatu (ovjeren pečatom i potpisom)
    5. Izjava o korištenim potporama ako je primjenjivo Obrazac 5., u .pdf formatu (skenirana, ovjerena pečatom i potpisom)
    6. Izjava o imenovanju voditelja projekta da Obrazac 6., u .pdf formatu (skenirana, ovjerena pečatom i potpisom), vidi POJMOVNIK
    7. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom da Obrazac 7. u .pdf formatu (skenirana, ovjerena pečatom i potpisom)
    8. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom da Obrazac 8. u .pdf formatu (skenirana, ovjerena pečatom i potpisom)
    9. Međuvlasnički ugovor da u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK
    10. Ugovor o upravljanju zgradom da u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK
    11. Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika ako je primjenjivo u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK
    12. Odluka/e o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade da u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK
    13. Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar* ako je primjenjivo dokument koji sadrži zadnje važeće podatke, vidi POJMOVNIK
    14. Zadnji važeći dokaz da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća* da vidi POJMOVNIK
    15. Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove da u .pdf formatu (skenirano, naslovnica ovjerena pečatom i potpisom)
    16. Glavni projekt energetske obnove zgrade, iskaznica energetskih svojstava zgrade, troškovnik ugrađene opreme i radova i ostala projektna dokumentacija da u .pdf formatu (nacrti, proračun, skenirano, naslovnica ovjerena pečatom i potpisom odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom [1]) te .pdf i .xlsx formatu (troškovnik), vidi POJMOVNIK
    17. Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova da u .jpg ili .pdf formatu
    18. Akt za građenje za planirani zahvat ako je primjenjivo vidi POJMOVNIK
    19. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat* ako je primjenjivo vidi POJMOVNIK
    20. Potvrda o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva ako je primjenjivo vidi POJMOVNIK
    21. Dokaz da je zamjena ovlaštenog predstavnika suvlasnika opunomoćena za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu ako je primjenjivo u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK
    22. Dokaz kategorije uporabljivosti

     

    Za VSZ kategorije uporabljivosti PN1, PN2, N1, N2 – dostava jednog od dokumenta iz kojeg je vidljiva kategorija/ocjena uporabljivosti:

    1. Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka, Odluka o obnovi, Rješenje o obnovi, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za popravak konstrukcije zgrade, Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu) ili
    2. Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine o kategoriji uporabljivosti ili
    3. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije ili 
    4. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima ako su na zgradi završeni radovi konstrukcijske obnove

     

    Za VSZ kategorije uporabljivosti U2  – dostava jednog od dokumenta iz kojeg je  vidljiva kategorija/ocjena uporabljivosti:

    1. Potvrda o kategoriji uporabljivosti izdana od strane nadležne JLP(R)S ili
    2. Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu) ili
    3. Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine ili
    4. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske  konstrukcije ili

    Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima ako su u međuvremenu završeni radovi popravka nekonstrukcijskih ili konstrukcijskih elemenata

    da u .pdf formatu (skenirano, naslovnica ovjerena pečatom i potpisom ili elektroničkim potpisom)
    23. Potvrda da je sustav daljinskog grijanja učinkovit ako je primjenjivo u .pdf formatu, vidi POJMOVNIK

    [1]Kvalificirani elektronički potpis mora biti sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (članak 11., stavak 1, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina – „Narodne novine“, 118/19, 65/20).

     

    * Dokument nije potrebno priložiti u projektnom prijedlogu u slučaju kad se predaje Akt za građenje za planirani zahvat, naveden pod brojem 18.

    Gdje se i kako prijavljuje energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu i koji su rokovi?

    Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ i https://fondovieu.gov.hr odnosno u sustavu fondovieu.

     

    Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu fondovieu dozvoljena je najranije od trenutka objave poziva odnosno 22. svibnja 2023. godine, a najkasnije do 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 sati.

     

    Prijava projektnog prijedloga će se obavljati elektronički putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO). Korisničke upute za rad u sustavu su objavljene na https://fondovieu.gov.hr/upute.

     

    Rok obavljanja radova energetske obnove je 2 godine od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu energetske obnove.

     

    Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

     

    Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem sustava fondovieu.