Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Rujan 2023
    PonUtoSriČetPetSubNed
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Česta pitanja – Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Upravitelji zgrada ili predstavnik suvlasnika zgrade prijavljuju i upravljaju projektima obnove u ime i za račun suvlasnika.

     

    Ovim modelom obnove bit će prihvatljive one višestambene zgrade oštećene u potresu koje su imale konstrukcijska i/ili nekonstrukcijska oštećenja i izvršile popravak te one koje su provele mjere hitne sanacije, a planiraju provesti energetsku obnovu. Prihvatljive su i zgrade koje tek planiraju provesti konstrukcijsku i/ili nekonstrukcijsku obnovu po Zakonu o obnovi, a planiraju još provesti i energetsku obnovu. Prihvatljiva je i istovremena provedba konstrukcijske i/ili nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom.

     

    Uz energetsku obnovu, putem ovog poziva moguće je i djelomično financiranje konstrukcijske obnove i to kroz mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Konstrukcijska obnova u smislu ovog Poziva, predviđena je samo za višestambene zgrade kategorije oštećenja U2.

    Koji su osnovni kriteriji za prijavu na energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Na energetsku obnovu mogu se prijaviti postojeće višestambene zgrade, izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ili posebnom zakonu s njom izjednačena, bez obzira na godinu izgradnje.

     

    Višestambena zgrada, sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (Program), je svaka ona zgrada koja je:

    • u cijelosti ili u kojoj je više od 66% korisne površine namijenjeno za stanovanje te
    • ima tri ili više stambenih jedinica
    • i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba,

    sukladno članku 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17 – ispravak) i članku 4. (točka 72.) Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21).

     

    Pozivom će biti definirani detaljniji uvjeti vezano uz prihvatljivost višestambene zgrade :

    • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
    • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
    • oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije – koje su označene sljedećim kategorijama oštećenja (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2.

     

    Pozivom će se, provedbom energetske obnove, zahtijevati postizanje ušteda godišnje potrebne toplinske energije (QH,nd) za grijanje od najmanje 50%, dok će se za zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) zahtijevati uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%.

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    1. Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje OIE te horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost)
     • Obnova ovojnice zgrade
     • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
     • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade
     • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
     • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
     • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
     • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
     • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
     • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta.
     • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
     • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
     • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
     • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. Dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.
    2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor, ako je primjenjivo / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo
    3. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za obveznike istog
    4. Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

    Ostale mjere koje će se poticati: provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti i mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture na zgradi i čestici zgrade (zeleni krov/ozelenjeno pročelje, uređenje novih i postojećih zelenih površina), punionice ili stanice za punjenje električnih vozila, parkiralište za bicikle, itd. Detalji i tehnički uvjeti uz mjere će biti u samom Pozivu.

    Što treba pripremiti od dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Minimalna dokumentacija potrebna za prijavu energetske obnove višestambene zgrade oštećene u potresu:

    • Glavni projekt i drugi potrebni projekti energetske obnove višestambene zgrade (i pripadajući elaborati ako je primjenjivo), ne stariji od 1. siječnja 2016.
    • Analiza postojećeg stanja sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

    Ukoliko je glavni projekt izrađen prije obveze izrade Analize postojećeg stanja, odnosno prije 24. rujna 2020. godine, Analizu je potrebno izraditi na razini stručnog mišljenja nadležnih projektanata prije značajne obnove zgrade te je navedeno prihvatljiv trošak budući da se radi o izmjeni glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade, a za koji je trošak nastao nakon 1. veljače 2020. godine.

    • Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat prije obnove
    • Troškovnik radova i opreme

    Sufinanciranje gore navedene tehničke dokumentacije sukladno NPOO-u je prihvatljivo ukoliko je ista izrađena od 1. veljače 2020. godine. Ostala potrebna dokumentacija detaljno će se propisati Pozivom, a uključuje primjerice: međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju zgradom, odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade, fotodokumentaciju postojećeg stanja, zadnji važeći dokaz o zakonitosti građevine, troškovnik opreme i radova itd.

     

    Kako i gdje se prijavljuje na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Zaprimanje prijava i propisane dokumentacije bit će putem sustava eNPOO kada poziv bude objavljen, a Javni poziv se objavljuje (i najava i konačna objava) na mrežnoj stranici FZO i javnom portalu sustava https://fondovieu.gov.hr te na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

     

    Prijava projektnog prijedloga će se obavljati elektronički putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO). Korisničke upute za rad u sustavu su objavljene na https://fondovieu.gov.hr/upute

     

    Najava javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove višestabmenih zgrada oštećenih u potresu biti će objavljena najmanje 30 dana prije roka za zaprimanje prijava, kao vrijeme namijenjeno za prikupljanje prijavne dokumentacije. Najava poziva će se objaviti putem web stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fonda za obnovu

     

    Rok obavljanja radova energetske obnove je 2 godine od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu energetske obnove.

    Pojmovnik

    Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.