Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Lipanj 2024
    PonUtoSriČetPetSubNed
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Česta pitanja – Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Upravitelji zgrada ili predstavnik suvlasnika zgrade prijavljuju i upravljaju projektima obnove u ime i za račun suvlasnika.

     

    Ovim modelom obnove bit će prihvatljive one višestambene zgrade oštećene u potresu koje su imale konstrukcijska i/ili nekonstrukcijska oštećenja i izvršile popravak te one koje su provele mjere hitne sanacije, a planiraju provesti energetsku obnovu. Prihvatljive su i zgrade koje tek planiraju provesti konstrukcijsku i/ili nekonstrukcijsku obnovu po Zakonu o obnovi, a planiraju još provesti i energetsku obnovu. Prihvatljiva je i istovremena provedba konstrukcijske i/ili nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom.

     

    Uz energetsku obnovu, putem ovog poziva moguće je i djelomično financiranje konstrukcijske obnove i to kroz mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Konstrukcijska obnova u smislu ovog Poziva, predviđena je samo za višestambene zgrade kategorije oštećenja U2.

    Koji su osnovni kriteriji za prijavu na energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Na energetsku obnovu mogu se prijaviti postojeće višestambene zgrade, izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ili posebnom zakonu s njom izjednačena, bez obzira na godinu izgradnje.
     
    U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je:
     
    a) višestambena zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
     

    1. najmanje 66% ukupne korisne površine1 iste koristi se za stanovanje;
    2. ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
    3. njome upravlja upravitelj zgrade;
    4. predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
    5. nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
    6. oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije-označene su sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
    7. postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

     
    ili
     
    b) višestambena zgrada definirana sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije:
     

    1. zgrada namijenjena stanovanju;
    2. sastoji se od najmanje četiri stana;
    3. predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
    4. oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije-označene su sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
    5. postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

     
    Pozivom će se, provedbom energetske obnove, zahtijevati postizanje ušteda godišnje potrebne toplinske energije (QH,nd) za grijanje od najmanje 50%, dok će se za zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) zahtijevati uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%.

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Pozivom se sufinanciraju sljedeće mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te horizontalne mjere:
     

    • Obnova ovojnice zgrade (povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova, hidroizolacija i drenaža ovojnice; vanjski sustavi za zaštitu od sunca; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice)
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
    • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade
    • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
    • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
    • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
    • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
    • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
    • Mjere unaprjeđenja vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije
    • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
    • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
    • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
    • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

     
    Uz gore navedene mjere, Pozivom se sufinancira i sljedeće:
     

    • Izrada projektne dokumentacije (energetski pregled i certifikat prije obnove, izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i ostale projektne dokumentacije, energetski pregled i certifikat nakon obnove)
    • Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor, ako je primjenjivo / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo
    • Upravljanje projektom i administracija
    • Promidžba i vidljivost projekta

     
    Detaljniji tehnički uvjeti uz mjere definirani su u dokumentaciji Poziva.

    Što treba pripremiti od dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Osnovna tehnička dokumentacija potrebna za prijavu energetske obnove višestambene zgrade oštećene u potresu je:
     

    • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat (prije provedene energetske obnove)
    • Glavni projekt energetske obnove zgrade i ostala projektna dokumentacija (ne stariji od 1. siječnja 2016. godine)
    • Troškovnik radova i opreme

     
    U slučaju značajne obnove potrebno je izraditi Analizu postojećeg stanja zgrade te sažetak Analize prikazati u glavnom projektu. Analizu nije potrebno izraditi za projekte izrađene do 24. rujna 2020. (do stupanja na snagu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)), te za one projekte za koje je zahtjev za izdavanje akta kojima se odobrava građenje zajedno s glavnim projektom podnesen do 1. siječnja 2021. Analiza se izrađuje na razini stručnog mišljenja projektanta prema nadležnosti struke, a od 8. rujna 2021. godine treba se izraditi i u zadanom formatu objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva : https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/13808.
     
    Sufinanciranje gore navedene tehničke dokumentacije sukladno NPOO-u je prihvatljivo ukoliko je ista izrađena od 1. veljače 2020. godine.
     
    Ostala dokumentacija potrebna za prijavu detaljno se propisuje Pozivom, a uključuje primjerice: međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju zgradom, odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade, zadnji važeći dokaz daje zgrada postojeća, dokaz kategorije uporabljivosti i dr.

    Kako i gdje se prijavljuje na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu?

    Zaprimanje prijava i propisane dokumentacije obavlja se elektronički putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO).
     
    Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu fondovieu moguća je od trenutka objave poziva odnosno 22. svibnja 2023. godine, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine u 16:00 sati. Rok obavljanja radova energetske obnove je 2 godine od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu energetske obnove.
     
    Potencijalni prijavitelji za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 17. listopada 2023. godine do 16:00 sati mogu postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s jasnom referencom na isti. Odgovori na pitanja objavljeni su na javnom portalu sustava fondovieu na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/79/pitanja-i-odgovori.
     
    Kompletna dokumentacija ovog Poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:
     

    Pojmovnik

    Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.