Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Veljača 2024
    PonUtoSriČetPetSubNed
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Česta pitanja – Energetska obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Suvlasnici višestambene zgrade su prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava. Za donošenje odluke o energetskoj obnovi zgrade potrebna je natpolovična suglasnost suvlasnika, koja se računa po suvlasničkim dijelovima.
    U ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje može podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika zgrade. Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika i/ili više upravitelja višestambene zgrade koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, tada predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika ili jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog.

    Koji su osnovni kriteriji za prijavu na energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
     

    • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
    • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
    • njome upravlja upravitelj zgrade;
    • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
    • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

     
    Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

     

    Na Poziv se mogu prijaviti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Indikativni popis mjera (detalji i tehnički uvjeti uz mjere navedeni su u Pozivu)
     

    • Obnova ovojnice zgrade:
     • povećanje toplinske zaštite ovojnice
     • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
     • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
    • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade
    • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
    • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
    • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
    • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
    • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
    • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta.
    • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
    • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
    • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
    • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

    Što treba pripremiti od dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na Poziv u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima bila je:

    • glavni projekt energetske obnove zgrade i
    • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije obnove.

     

    Sufinanciranje gore navedene tehničke dokumentacije je prihvatljivo ukoliko je ista izrađena od 1. veljače 2020. godine.

    Ostala potrebna dokumentacija detaljno je propisana Pozivom.

    Kompletna dokumentacija ovog Poziva dostupna je na poveznicama:
    https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/4
    https://mpgi.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-sredstava-energetska-obnova-visestambenih-zgrada/14464

    Informiranje i pomoć pri prijavi na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu.

    Uspostavljena je Jedinstvena kontaktna točka („one stop shop“) gdje se pružaju usluge koje pomažu u provedbi procesa obnove nakon potresa i provedbi energetske obnove, pružaju informacije kako postići adekvatnu otpornost na potres i kako objekt učiniti energetski učinkovitijim.

    JEDINSTVENA KONTAKTNA TOČKA:

    • Informativni centar „Obnova“
     • Zagreb, Ulica kneza Mislava 2
     • Zagreb, Slavonska avenija 4 (Vjesnik)
    • Izmješteni uredi Ministarstva:
     • Petrinja, Trg Stjepana Radića 8
     • Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 28
     • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2

    Tel: 0800 0017
    e-mail:

    Objavljeni odgovori na pitanja koja pojašnjavaju Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C6.1.R1-I1.01).

    Odgovori na pitanja potencijalnih prijavitelja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/NPOO/EO_VSZ_NPOO//Pitanja_i_odgovori_17.5.2022.pdf; i javnom portalu sustava fondovieu https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4/pitanja-i-odgovori .

     

    Pojmovnik

    Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.