Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Lipanj 2024
    PonUtoSriČetPetSubNed
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Česta pitanja – Energetska obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Suvlasnici višestambene zgrade su prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava. Za donošenje odluke o energetskoj obnovi zgrade potrebna je natpolovična suglasnost suvlasnika, koja se računa po suvlasničkim dijelovima.

     

    U ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje može podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika zgrade. Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika i/ili više upravitelja višestambene zgrade koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, tada predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika ili jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog.

    Koji su osnovni kriteriji za prijavu na energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima na području cijele Republike Hrvatske te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu (obnova nakon potresa).

     

    U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je:

     

    A) Višestambena zgrada definirana sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN 143/21) koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

    1. najmanje 66% ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje;
    2. ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
    3. njome upravlja upravitelj zgrade;
    4. jedinstvena je arhitektonska cjelina;
    5. nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
    6. postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

     

    Višestambene zgrade neoštećene u potresima te višestambene zgrade koje su bile kategorije uporabljivosti U1 ili U2 trebaju zadovoljiti definiciju navedenu pod A). Za njih je Analizom postojećeg stanja zgrade potrebno dokazati da nemaju oštećenja uzrokovanih potresima (bilo da ih nisu imale ili da je provedena obnova nakon potresa).

     

    Višestambenom zgradom u smislu ovog Poziva smatra se i:

     

    B) Višestambena zgrada definirana sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23) koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

    1. zgrada je namijenjena stanovanju;
    2. sastoji se od najmanje četiri stana;
    3. njome upravlja upravitelj zgrade;
    4. predmet ili obuhvat je istovjetan predmetu ili obuhvatu obnove od potresa;
    5. bila je oštećena u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te je provedena obnova nakon potresa;
    6. postojeća je sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

     

    Višestambene zgrade koje su bile oštećene u potresima i provele konstrukcijsku obnovu trebaju zadovoljiti definiciju višestambene zgrade navedenu pod A) ili B).

     

    Sveobuhvatna obnova se može sufinancirati za višestambene zgrade neoštećene u potresima te višestambene zgrade koje su bile kategorije uporabljivosti U1 ili U2 za koje je Analizom postojećeg stanja zgrade utvrđeno da nemaju oštećenja uzrokovanih potresima (bilo da ih nisu imale ili da je provedena obnova nakon potresa).

    Višestambenim zgradama koje su bile oštećene u potresima te su provele konstrukcijsku obnovu ne može biti sufinancirana sveobuhvatna obnova, već samo integralna energetska obnova ili dubinska obnova.

     

    Na Poziv se mogu prijaviti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove.

    Na razini investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada Dodatka NPOO-u potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Indikativni popis mjera (detalji i tehnički uvjeti uz mjere navedeni su u Pozivu)

     

    • Obnova ovojnice zgrade:
     • povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
     • vanjski sustavi za zaštitu od sunca
     • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
     • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode koji koriste OIE: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade koja je predmet projektnog prijedloga
    • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade koja je predmet projektnog prijedloga, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
    • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
    • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
    • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
    • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
    • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade vezano na smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima se povećava potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta
    • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina)
    • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
    • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
    • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.).

    Što treba pripremiti od dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu?

    Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na Poziv u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima je:

    • glavni projekt energetske obnove zgrade (mora biti izrađen nakon 8. rujna 2021. godine) i
    • energetski pregled zgrade, izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat prije obnove (prihvatljiv za sufinanciranje ako je izrađen nakon 1. veljače 2020. godine).

    Ostala potrebna dokumentacija detaljno je propisana u naslovu 3.1 Uputa za prijavitelje Poziva.

     

    Kompletna dokumentacija novog Poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:
    https://fondovieu.gov.hr/pozivi/109
    https://mpgi.gov.hr/novi-poziv-energetska-obnova-visestambenih-zgrada/17499

    Informiranje i pomoć pri prijavi na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu.

    Uspostavljena je Jedinstvena kontaktna točka („one stop shop“) gdje se pružaju usluge koje pomažu u provedbi procesa obnove nakon potresa i provedbi energetske obnove, pružaju informacije kako postići adekvatnu otpornost na potres i kako objekt učiniti energetski učinkovitijim.

     

    JEDINSTVENA KONTAKTNA TOČKA:

    • Informativni centar „Obnova“
     • Zagreb, Ulica kneza Mislava 2
     • Zagreb, Slavonska avenija 4 (Vjesnik)
    • Izmješteni uredi Ministarstva:
     • Petrinja, Trg Stjepana Radića 8
     • Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 28
     • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2

    Tel: 0800 0017
    E-mail:

    Objavljeni odgovori na pitanja koja pojašnjavaju Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C7.2.I1.01).

    Odgovori na pitanja potencijalnih prijavitelja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva objavljeni su na javnom portalu sustava fondovieu https://fondovieu.gov.hr/pozivi/109/pitanja-i-odgovori.

     

    Pojmovnik

    A) Kategorije obnove za zgrade koje nemaju status kulturnog dobra sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine:

     

    1) Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;

    2) Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;

    3) Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

    – povećanja sigurnosti u slučaju požara,

    – mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te

    – mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

     

    B) Kategorije obnove za zgrade koje imaju status kulturnog dobra sukladno Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine (Program KD):

     

    1) Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više pojedinačnih mjera energetske obnove i obavezno uključuje mjere na ovojnici zgrade. Kod obnove zgrada koje su predmet Programa KD ona podrazumijeva postizanje minimalne uštede od 20% godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) ili minimalne uštede od 20% godišnje primarne energije (Eprim);

    2) Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;

    3) Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

    – povećanja sigurnosti u slučaju požara,

    – mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te

    – mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

     

    O navedenim kategorijama obnove ovisi intenzitet sufinanciranja i maksimalni iznos prihvatljivih troškova, odnosno bespovratnih sredstava po pojedinoj aktivnosti/mjeri projekta.

    Minimalne uštede koje je potrebno postići kako bi se projektni prijedlog razmotrio za sufinanciranje navedene su u naslovima 1.3 i 2.6.2 Uputa za prijavitelje.

     

    Za sufinanciranje sveobuhvatne obnove višestambene zgrade koja je predmet projektnog prijedloga potrebno je minimalno uključiti sljedeće:

    • ­integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu, te
    • ­jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima će se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

    Mjere za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa mogu se provoditi samo na zasebnim konstrukcijskim cjelinama višestambene zgrade prema građevinskom projektu i projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva.