Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Rujan 2023
    PonUtoSriČetPetSubNed
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Česta pitanja – Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu

    Tko se može prijaviti na energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu?

    NAPOMENA: Ovaj Javni poziv je zatvoren 31. prosinca 2022. godine.

     

    Za energetsku obnovu obiteljske kuće mogu se prijaviti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike.

     

    Kriteriji za prijavu

    Obiteljska kuća za koju se podnosi prijava za energetsku obnovu je ona :

     1. koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
     2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
     3. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
      • ima najviše 3 stambene jedinice
      • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
     4. čija je godišnja potrebna toplinska energija za grijanje viša od 100 kWh/(m2.a) (kao kuće energetskog razreda D ili lošije u kontinentalnoj Hrvatskoj)

     

    Obiteljska kuća se može nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra prilikom prijave na Poziv.

     

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu?

    Prihvatljivi troškovi za energetsku obnovu su isključivo troškovi (računi) nastali nakon objave javnog poziva. Opravdani troškovi:

    • troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
    • troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
    • troškovi nabave usluge za pomoć prijave na javni poziv

     

    Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljske kuće koje se sufinanciraju

    1. Mjere na vanjskoj ovojnici:
     • Toplinska izolacija vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, kosi krov, pod na tlu, strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže, zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C, strop prema negrijanim prostorijama, strop prema provjetravanom tavanu)
     • Zamjena vanjske stolarije
    2. Mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE):
     • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
     • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva
     • Dizalice topline
     • Fotonaponski sustavi

    Moguće je prijaviti jednu mjeru energetske obnove na vanjskoj ovojnici (npr. zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskog zida, krov…) ili više mjera energetske obnove (više mjera na vanjskoj ovojnici kuće, kombinacija mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnja obnovljivih izvora energije).

     

    Izuzetci:

    1. Nije prihvatljiva prijava mjere ugradnje obnovljivih izvora energije u kombinaciji s mjerom zamjene vanjske stolarije.
    2. Nije prihvatljiva prijava mjere(a) ugradnje OIE ukoliko nije provedena minimalno jedna mjera toplinske izolacija vanjske ovojnice.

    Što treba pripremiti od dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu?

    Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

    1. Prijavni obrazac
    2. Potvrda o prebivalištu ili kopija važeće osobne iskaznice prijavitelja
    3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
    4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće
    5. Obrazac tehničkog proračuna (podaci iz Izvješća o energetskom pregledu ili Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade)
    6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
    7. Fotodokumentacija postojećeg stanja obiteljske kuće
    8. U slučaju provedbe mjera za koje je Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisana izrada Glavnog projekta, obvezna je dostava Glavnog projekta
    9. U slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obvezno je dostaviti Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta
    10. Izjava prijavitelja da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
    11. Dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu

    Koji su prihvatljivi dokazi da je obiteljska kuća oštećena u potresu temeljem kojeg se odobrava prijava energetske obnove?

    DOKAZ DA JE OBITELJSKA KUĆA OŠTEĆENA U POTRESU, koji je potrebno dostaviti prilikom prijave na poziv, je jedan od navedenih dokumenata:

    1. AKO JE VEĆ PROVEDENA KONSTRUKCIJSKA OBNOVA:
     Odluka o obnovi
     Nalaz ovlaštenog inženjera kojim se potvrđuje Odluka o obnovi
     Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
     Završno izvješće nadzornog inženjera
    2. AKO JE VEĆ PROVEDENA NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA:
     • Rješenje ili Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
     • Završno izvješće nadzornog inženjera
     • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)
     • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata
    3. AKO JE VLASNIK SAM ORGANIZIRAO I ZAVRŠIO OBNOVU KUĆE OD POTRESA BEZ POSREDSTVA DRŽAVE:
     U slučaju kada je završena nekonstrukcijska obnova:
     • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
     • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju
     • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata
     U slučaju kada je završena konstrukcijska obnova:
     • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
     • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju
    4. AKO SE ENERGETSKA OBNOVA I OBNOVA OD POTRESA PROVODE ISTOVREMENO za prijavu na energetsku obnovu potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata kao dokaz da je kuća oštećena u potresu:
     U slučaju konstrukcijske obnove:
     • Odluka o obnovi
     • Nalaz ovlaštenog inženjera kojim se potvrđuje Odluka o obnovi
     • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
     • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
     • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju

     U slučaju nekonstrukcijske obnove:
     • Rješenje / Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
     • Nalaz ovlaštenog inženjera (Izvještaj projektanta) kojim se potvrđuje da kuća ima nekonstrukcijska oštećenja nastala uslijed potresa
     • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
     • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena o oštećenju
     • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

    Koji su dokazi za isplatu sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu?

    Isplata sredstava

    Za isplatu sredstava potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje da je provedena obnova od potresa te da je provedena energetska obnova.
    Dokument kojim se potvrđuje da je provedena obnova od potresa je jedan od navedenih:

    a) Ako se energetska obnova provodi istovremeno s obnovom od potresa
    U slučaju konstrukcijske obnove:

    • Završno izvješće nadzornog inženjera

    U slučaju nekonstrukcijske obnove:

    • Rješenje o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Završno izvješće nadzornog inženjera
    • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)

     

    b) Ako se energetska obnova provodi nakon obnove od potresa
    U slučaju konstrukcijske obnove:

    • Završno izvješće nadzornog inženjera

    U slučaju nekonstrukcijske obnove:

    • Rješenje ili Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Završno izvješće nadzornog inženjera
    • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)

     

    Ostala obvezna dokumentacija za isplatu sredstava je sljedeća:

    1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva je dostupan na mrežnoj stranici Fonda)
    2. Račun(e) izvođača radova/dobavljača opreme s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
    3. Dokaz o plaćanju računa iz točke 3. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
    4. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond (ako je isti sklopljen)
    5. Ugovor o djelu s pripadajućim obračunom troškova ili račun za izradu tehničke dokumentacije i pomoć za prijavu na poziv
    6. Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove i opremu
    7. Atesti i certifikati (izjave o sukladnosti) za ugrađene materijale i opremu
    8. Fotodokumentacija obiteljske kuće nakon obnove
    9. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
    10. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove i energetski certifikat izrađen nakon energetske obnove.
    11. U slučaju sufinanciranja ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske:
     • Završno izvješće nadzornog inženjera, za sustave nazivne snage ≥ 30 kW
     • Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove za sustave nazivne snage < 30 kW
     • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava
    12. U slučaju sufinanciranja ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije:
     • Izjava izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid)
     • Potvrda za trajni pogon izdana od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu
     • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

    Kako i gdje se prijavljuje na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu?

    Prijava na javni poziv za energetsku obnovu

    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprima prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
    Javni poziv se najavljuje 30 dana prije zaprimanja prijava na web stranicama: mpgi.gov.hr te fzoeu.hr
    Prijava se podnosi pisanim putem preporučenom poštom, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB), na adresu:
    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

    Pojmovnik

    Provedba pojedinačnih mjera energetske obnove – provedba pojedinačnih mjera ne smije biti djelomična (nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice; npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida, dok ostali ostaju neizolirani ili ugradnja samo jednog novog prozora, dok ostali ne zadovoljavaju propisane uvjete) te redoslijed njihove provedbe mora uvažiti postojeće energetske karakteristike zgrade.

     

    Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.