Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Svibanj 2024
    PonUtoSriČetPetSubNed
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Energetska obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

    Trenutno nema otvorenih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.

     

    U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C6.1.R1-I1.01), koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo u travnju 2022. godine, a zatvoren je u kolovozu 2022. godine, sklopljeno je ukupno 105 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti projekata u iznosu od gotovo 71 milijun eura te dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 43,7 milijuna eura – zadnji Pregled objavljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s detaljima o projektima objavljen je na sljedećoj poveznici: Pregled objavljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

     

    Dodatkom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) osigurano je još 120 milijuna eura za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresima. Dio sredstava iskoristit će se za sufinanciranje projektnih prijedloga koji su se prijavili na Poziv iz 2022. godine, no za njih tada nije bilo dovoljno sredstava, po istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte, a preostali dio za objavu novog poziva, čija je objava planirana do kraja prvog kvartala 2024. godine.

     

    Također, nakon što se sredstva osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru NPOO-a i Dodatka NPOO-a iskoriste, a kako bi se osigurala kontinuirana energetska obnova višestambenih zgrada, nastavit će se sufinanciranje iste iz nacionalnih sredstava. Na prijedlog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vlada je na sjednici 19. listopada 2023. godine, radi smanjenja posljedica energetske krize i smanjenja energetskih potreba za grijanje/hlađenje stambenih zgrada, donijela Zaključak kojim se za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2024. i 2025. godini osigurava dodatnih 80 milijuna eura iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što će se osigurati iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj.

     

    Informacije o novom pozivu bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Ministarstva, portalu Obnavljamo.hr te javnom portalu sustava fondovieu, putem kojeg će se vršiti prijave na poziv.

     

    Sve informacije o energetskoj obnovi višestambenih zgrada neoštećenih u potresima mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Energetska obnova višestambenih zgrada.

     

    S obzirom da trenutno nema otvorenog poziva, u rubrikama s pitanjima „Tko se može prijaviti?“, „Koje su prihvatljive mjere energetske obnove zgrada?“, „Što treba pripremiti?“, „Informiranje i pomoć pri prijavi“ i „Pojmovnik“ objavljene su informacije relevantne za zatvoreni Poziv iz 2022. godine.

    Tko se može prijaviti?

    U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

    • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
    • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
    • njome upravlja upravitelj zgrade;
    • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
    • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

     

    Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

     

    Na Poziv se mogu prijaviti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

     

    U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade podnosi ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade,elektronički, putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO).

     

    Integralna energetska obnova sufinancira se u iznosu do 60% prihvatljivih troškova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80%, za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do 100%. Aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta sufinancira se neovisno o kategoriji obnove u iznosu od 85%prihvatljivih troškova.
    Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

    Koje su prihvatljive mjere energetske obnove zgrada?

    Indikativni popis mjera (detalji i tehnički uvjeti uz mjere navedeni su u Pozivu)

    • Obnova ovojnice zgrade:
     • povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
     • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
     • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
    • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
    • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade
    • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
    • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
    • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
    • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
    • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
    • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta. U ocjeni se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima (sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, br. 17/17, 75/20, 7/22)), na temelju projektantskih vrijednosti prije i nakon obnove (u slučaju sveobuhvatne obnove)
    • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
    • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
    • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
    • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

    Što treba pripremiti?

    Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na Poziv u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima bila je:

    • glavni projekt energetske obnove zgrade i
    • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije obnove.

     

    Sufinanciranje gore navedene tehničke dokumentacije je prihvatljivo ukoliko je ista izrađena od 1. veljače 2020. godine.

     

    Ostala potrebna dokumentacija detaljno je propisana Pozivom.

     

    Kompletna dokumentacija ovog Poziva dostupna je na poveznicama:
    https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/4
    https://mpgi.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-sredstava-energetska-obnova-visestambenih-zgrada/14464

    Informiranje i pomoć pri prijavi

    Uspostavljena je Jedinstvena kontaktna točka („one stop shop“) gdje se pružaju usluge koje pomažu u provedbi procesa obnove nakon potresa i provedbi energetske obnove, pružaju informacije kako postići adekvatnu otpornost na potres i kako objekt učiniti energetski učinkovitijim.

     

    JEDINSTVENA KONTAKTNA TOČKA:

    • Informativni centar „Obnova“
     • Zagreb, Ulica kneza Mislava 2
     • Zagreb, Slavonska avenija 4 (Vjesnik)
    • Izmješteni uredi Ministarstva:
     • Petrinja, Trg Stjepana Radića 8
     • Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 28
     • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2

     

    Tel: 0800 0017
    e-mail:

    Pojmovnik

    Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

     

    Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

     

    Sukladno Programu sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje minimalno sljedećeg: integralne energetske obnove ili dubinske obnove; jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva