Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Lipanj 2023
    PonUtoSriČetPetSubNed
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu

    2022. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Javnog poziva (EnU-3/22) sufinancirao je energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća oštećenih u potresima. Javni poziv je bio objavljen 28. rujna 2022. godine.

     

    Dana 30. studenog 2022. godine Fond je objavio 2. izmjene Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu u skladu s kojima su korisnici koji provode samoobnovu od potresa, kao dokaz provedene obnove Fondu trebali priložiti isključivo Završno izvješće nadzornog inženjera. Cilj ovih izmjena bio je korisnicima pojednostaviti postupak pripreme dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava sukladno Ugovoru o sufinanciranju.

     

    Ovaj Javni poziv je zatvoren 31. prosinca 2022. godine.

     

    Na energetsku obnovu obiteljskih kuća poticali su se vlasnici/suvlasnici obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu odnosno oni:

    • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata po Zakonu o obnovi, a sada planiraju još provesti i energetsku obnovu
    • koji su sami organizirali konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata, bez učešća države, a sada planiraju još provesti i energetsku obnovu
    • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istovremeno s energetskom obnovom, a posjeduju dokaz o odobrenju provedbe konstrukcijske obnove ili obnove nekonstrukcijskih elemenata

     

    Ovim modelom bile su obuhvaćene isključivo one obiteljske kuće koje su oštećene u potresima 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, koje su imale konstrukcijska i/ili nekonstrukcijska oštećenja te one na kojima su provedene hitne sanacije.

    Tko se može prijaviti i koji su kriteriji za prijavu?

    Za energetsku obnovu obiteljske kuće mogu se prijaviti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike.

     

    Kriteriji za prijavu
    Obiteljska kuća za koju se podnosi prijava za energetsku obnovu je ona :

    1. koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
    2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
    3. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
     • ima najviše 3 stambene jedinice
     • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
    4. čija je godišnja potrebna toplinska energija za grijanje viša od 100 kWh/(m2a) (kao za kuće u kontinentalnoj Hrvatskoj energetskog razreda D ili lošije)

    Obiteljska kuća se može nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra prilikom prijave na Poziv.

    Za što se može dobiti novčana pomoć i koliko?

    Prihvatljivi troškovi za energetsku obnovu su isključivo troškovi (računi) nastali nakon objave javnog poziva. Opravdani troškovi:

    • troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
    • troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
    • troškovi nabave usluge za pomoć prijave na javni poziv

     

    Povrat sredstva uloženih u energetsku obnovu refundira se kada je završena obnova od potresa te završena energetska obnova, u iznosu do najviše 80% opravdanih troškova.

     

    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je refundaciju troška usluge pomoći tijekom prijave na poziv koja uključuje i izradu tehničkog proračuna,

     

    Maksimalni iznos koji je moguće ostvariti po javnom pozivu iznosi do najviše 49.107,44 eura (370.000,00 kuna):

    • 48.841,99 eura (368.000,00 kuna) za mjere energetske obnove
    • 265,45 eura (2.000,00 kuna) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna

     

    Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljske kuće koje se sufinanciraju

    1. Mjere na vanjskoj ovojnici:
     • Toplinska izolacija vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, kosi krov, pod na tlu, strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže, zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C, strop prema negrijanim prostorijama, strop prema provjetravanom tavanu)
     • Zamjena vanjske stolarije
    2. Mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE):
     • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
     • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva
     • Dizalice topline
     • Fotonaponski sustavi

     

    Za poboljšanje energetske učinkovitosti moguće je prijaviti:

     1. jednu mjeru energetske obnove na vanjskoj ovojnici
      (npr. zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskog zida, krov,…) ili
     2. više mjera energetske obnove:
      – prijava više mjera na vanjskoj ovojnici kuće, ili
      – prijava kombinacije mjere(a) na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije.

     

    Izuzetci:
    Nije prihvatljiva prijava kombinacije ugradnje sustava OIE s prijavom samostalne mjere zamjene vanjske stolarije. (Ugradnja sustava OIE se može kombinirati s bilo kojom drugom mjerom na ovojnici. U takvoj kombinaciji može se još dodati i mjera zamjene stolarije).

     

    Najviša dozvoljena jedinična cijena po mjerama iznosi:

    • Vanjski zid – 53,09 eura (400 kn/m2)
    • Ravni krov – 73,00 eura (550 kn/m2)
    • Kosi krov – 73,00 eura (550 kn m2)
    • Pod na tlu – 66,36 eura (500 kn/m2)
    • Strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže – 53,09 eura (400 kn/m2)
    • Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C – 26,54 eura (200 kn/m2)
    • Strop prema negrijanim prostorijama – 26,54 eura (200 kn/m2)
    • Strop prema provjetravanom tavanu – 26,54 eura (200 kn/m2)

     

    Za ugradnju svih navedenih mjera toplinske izolacije vanjske ovojnice može se dobiti najviše 26.544,56 eura (200.000,00 kuna).

    • Zamjena vanjske stolarije – 331,81 eura (2.500,00 kn/m2) , do najviše 13.272,28 eura (100.000,00 kn)

    Što je potrebno pripremiti za prijavu na energetsku obnovu?

    Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

    1. Prijavni obrazac
    2. Potvrda o prebivalištu ili kopija važeće osobne iskaznice prijavitelja
    3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
    4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće
    5. Obrazac tehničkog proračuna (podaci iz Izvješća o energetskom pregledu ili Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade)
    6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
    7. Fotodokumentacija postojećeg stanja obiteljske kuće
    8. U slučaju provedbe mjera za koje je Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisana izrada Glavnog projekta, obvezna je dostava Glavnog projekta
    9. U slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obvezno je dostaviti Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta
    10. Izjava prijavitelja da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
    11. Dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu

     

    Koji dokument je dokaz da je kuća oštećena u potresu?
    DOKAZ DA JE OBITELJSKA KUĆA OŠTEĆENA U POTRESU, koji je potrebno dostaviti prilikom prijave na poziv, je jedan od navedenih dokumenata:
    a) AKO JE VEĆ PROVEDENA KONSTRUKCIJSKA OBNOVA:

    • Odluka o obnovi
    • Nalaz ovlaštenog inženjera kojim se potvrđuje Odluka o obnovi
    • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
    • Završno izvješće nadzornog inženjera

    b) AKO JE VEĆ PROVEDENA NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA:

    • Rješenje ili Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Završno izvješće nadzornog inženjera
    • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)
    • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

    c) AKO JE VLASNIK SAM ORGANIZIRAO I ZAVRŠIO OBNOVU KUĆE OD POTRESA BEZ POSREDSTVA DRŽAVE:
    U slučaju kada je završena nekonstrukcijska obnova:

    • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
    • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju
    • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

    U slučaju kada je završena konstrukcijska obnova:

    • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
    • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju

    d) AKO SE ENERGETSKA OBNOVA I OBNOVA OD POTRESA PROVODE ISTOVREMENO za prijavu na energetsku obnovu potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata kao dokaz da je kuća oštećena u potresu:
    U slučaju konstrukcijske obnove:

    • Odluka o obnovi
    • Nalaz ovlaštenog inženjera kojim se potvrđuje Odluka o obnovi
    • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
    • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
    • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena naljepnica o oštećenju

    U slučaju nekonstrukcijske obnove:

    • Rješenje / Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Nalaz ovlaštenog inženjera (Izvještaj projektanta) kojim se potvrđuje da kuća ima nekonstrukcijska oštećenja nastala uslijed potresa
    • Potvrda o uporabljivosti (izdana od JLS)
    • Izjava prijavitelja da mu je dodijeljena o oštećenju
    • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

    Kada je isplata sredstava i što treba dostaviti za isplatu sredstava?

    Isplata sredstava
    Sredstva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuju korisniku jednokratno, temeljem obostrano potpisanog Ugovora o sufinanciranju energetske obnove, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije kojom se dokazuje provedena obnova od potresa i provedena energetska obnova.

     

    Obvezna dokumentacija za isplatu sredstava
    Za isplatu sredstava potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje da je provedena obnova od potresa te da je provedena energetska obnova.
    Dokument kojim se potvrđuje da je provedena obnova od potresa je jedan od navedenih:
    a) Ako se energetska obnova provodi istovremeno s obnovom od potresa
    U slučaju konstrukcijske obnove:

    • Završno izvješće nadzornog inženjera

    U slučaju nekonstrukcijske obnove:

    • Rješenje o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Završno izvješće nadzornog inženjera
    • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)

    b) Ako se energetska obnova provodi nakon obnove od potresa
    U slučaju konstrukcijske obnove:

    • Završno izvješće nadzornog inženjera

    U slučaju nekonstrukcijske obnove:

    • Rješenje ili Odluka o novčanoj pomoći (U1 ili U2)
    • Završno izvješće nadzornog inženjera
    • Zapisnik (pozitivan) o pregledu ili primopredaji obnovljene kuće (SDUOSZ)

     

    Ostala obvezna dokumentacija za isplatu sredstava je sljedeća:

    1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva je dostupan na mrežnoj stranici Fonda)
    2. Račun(e) izvođača radova/dobavljača opreme s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
    3. Dokaz o plaćanju računa iz točke 3. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
    4. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond (ako je isti sklopljen)
    5. Ugovor o djelu s pripadajućim obračunom troškova ili račun za izradu tehničke dokumentacije i pomoć za prijavu na poziv
    6. Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove i opremu
    7. Atesti i certifikati (izjave o sukladnosti) za ugrađene materijale i opremu
    8. Fotodokumentacija obiteljske kuće nakon obnove
    9. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
    10. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove i energetski certifikat izrađen nakon energetske obnove.
    11. U slučaju sufinanciranja ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske:
     • Završno izvješće nadzornog inženjera, za sustave nazivne snage ≥ 30 kW
     • Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove za sustave nazivne snage < 30 kW
     • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava
    12. U slučaju sufinanciranja ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije:
     • Izjava izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid)
     • Potvrda za trajni pogon izdana od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu
     • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

     

    Račun obvezno mora biti izdan od strane izvođača radova i mora obvezno uključivati trošak materijala, opreme i usluge izvođenja radova. Nije prihvatljivo da korisnik sam kupuje materijal ili opremu, a izvođač samo izvodi radove.

     

    Ponude/troškovnici izrađuju se u skladu s podacima iz Obrasca tehničkog proračuna, a ako je primjenjivo i glavnom projektu. Ponude/troškovnici obvezno sadrže podatke o vrijednostima kako je definirao javni poziv (tehnički uvjet, količine, jedinične cijene i iznosi troškova).

    Gdje i kako se prijaviti i koji su rokovi?

    Prijava na javni poziv za energetsku obnovu
    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprima prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
    Javni poziv se najavljuje 30 dana prije zaprimanja prijava na web stranicama: mpgi.gov.hr te fzoeu.hr
    Prijava se podnosi pisanim putem preporučenom poštom, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB), na adresu:
    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

     

    Rokovi za radove energetske obnove
    Vremenski rok provedbe energetske obnove i dostave potpune dokumentacije za isplatu iznosi 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o sufinanciranju energetske obnove.