Trebate pomoć?
Želim kontakt

  Poštovana/i,

  Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati na telefon.

  Lijepi pozdrav

   Poštovana/i,

   Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćemo Vas kontaktirati putem email-a.

   Lijepi pozdrav

    Svibanj 2024
    PonUtoSriČetPetSubNed
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 

    Poštovana/i,

    Vaš zahtjev je zaprimljen. U najkraćem mogućem roku povratno ćete dobiti email s podacima za online sastanak.

    Lijepi pozdrav

    Energetska obnova obiteljskih kuća neoštećenih u potresu

    Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine  (NN 43/14) kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske, definirao je mjere za unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih kuća loših energetskih svojstava. Dodjelom bespovratnih sredstava građane se potiče na energetsku obnovu obiteljskih kuća od 2014. godine, za mjere povećanja toplinske zaštite vanjskih zidova, krova i vanjske stolarije, za  ugradnju učinkovitijeg sustava za grijanje i hlađenje stambenog prostora te za ugradnju OIE za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode (sunčani toplinski kolektori, kotlovi na pelete, dizalice topline i solarne elektrane). Ovim mjerama cilj je smanjiti trenutačnu godišnju potrebnu energiju za grijanje i hlađenje stambenog prostora, doprinijeti energetskoj neovisnosti te smanjiti emisije stakleničkih plinova.
     
    Vlada RH je na sjednici 19. listopada 2023. donijela “Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske” (NN 122/2023) temeljem kojeg su osigurani uvjeti za objavu novog javnog poziva u 2024. godini. Javni poziv će obuhvatiti obiteljske kuće oštećene i neoštećene u potresu.
     
    29. prosinca 2023. javno su objavljeni UVJETI I KRITERIJI novog javnog poziva na web stranicama Ministarstva prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
     
    OBJAVA NOVOG JAVNOG POZIVA I ZAPRIMANJE PRIJAVA planira se najkasnije do kraja veljače 2024. godine.
     
    Informacije i sva dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u kontakt centru Fonda radnim danom od 9:00 -15:00 sati, pozivom na brojeve telefona:
     

    • 01/6459-748
    • 01/6459-747
    • 01/6448-543

     
    ili na e-mail:
     

    Tko se može prijaviti i koji su kriteriji za prijavu?

    Prijavitelji mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

    Fizičke osobe – građani koji 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti ne mogu biti korisnici sredstava Fonda.

    Kriteriji prijave:

    Postojeća obiteljska kuća je građevina:

    • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
    • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
    • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

    Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na Projektu od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

    Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

    • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
    • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

    Energetsko certificiranje i energetski razred nisu uvjet u slučaju provedbe aktivnosti A4.

    Za što se može dobiti novčana pomoć i koliko?

    Fond će dodjeljivati sredstva za neposredno sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća u 2024. godini sukladno Tehničkim uvjetima, a u okviru sljedećih aktivnosti:

    • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1.1) i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2 ili M3),
    • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1),
    • A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2),
    • A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).

    Sredstva će se dodjeljivati u visini do ukupno 62.120,00 eura po prijavi, odnosno najviše u visini i postotnom učešćima u opravdanim troškovima u iznosu od 60%.

    Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljske kuće koje se sufinanciraju te najviši iznos opravdanog troška:

    M1. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

    • M1.1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice 35.000,00 eur
    • M1.2. Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom 15.000,00 eur

    M2. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije

    • M2.1. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150) 10.500,00 eur
    • M2.2. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima 4.900,00 eur
    • M2.3. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode 8.300,00 eur

    M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

    • M3.1. Fotonaponska elektrana 600,00 eur/kW

    M4. Izvedba nove infrastrukture za punjenje električnog vozila

    • M4.1. Punionica za električno vozilo 1.000,00 eur

    Pomoć tijekom prijave najviši iznos opravdanog troška 250,00 eur

    Fond će kao prihvatljive i opravdane troškove prihvaćati:

    • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
    • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
    • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastale nakon objave ovih Uvjeta i kriterija

    Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

    Koja je dokumentacija potrebna za prijavu na energetsku obnovu obiteljske kuće?

    U svrhu prijave prijavitelji će biti dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

    1. Prijavni obrazac,
    2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja (u slučaju suvlasništva bit će potrebno dostaviti za sve suvlasnike),
    3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (ako je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan / pravomoćan – imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti),
    4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne bit će potrebno dostaviti Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar),
    5. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće (neće biti potrebno dostaviti u slučaju provedbe aktivnosti A4, te ako obiteljsku kuću nije moguće certificirati uslijed oštećenja od potresa),
    6. Obrazac tehničkog proračuna (popunjavat će se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu, a dokument temeljem kojeg je Obrazac tehničkog proračuna ispunjen će se dostavljati kao prilog obrascu),
    7. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme (ponude/troškovnici izrađuju se sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu i, ako je primjenjivo, glavnom projektu, te obvezno sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova),
    8. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće (fotografije postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena/ugradnja sustava),
    9. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) (detaljnije pojašnjeno u Tehničkim uvjetima),
    10. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika (ako je vlasnik ili suvlasnik maloljetna osoba uz Izjavu je potrebno dostaviti suglasnost drugog roditelja kao i odobrenje/potvrdu suda/nadležnog
     tijela vezano za zastupanje maloljetne osobe)

    Ako se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

    U slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, bit će potrebno dostaviti Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta.

    U slučaju prijave mjere M3.1. Fotonaponska elektrana prijava dodatno mora sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

    Ako se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

    Dokumenti pod rednim brojevima 1., 6. i 10. popunjavaju se na obrascima Fonda koji će biti objavljeni uz Poziv.

    Gdje se i kako prijavljuje energetska obnova obiteljske kuće?

    Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva. Prihvatljiv trošak je i angažiranje stručno-tehničke pomoći radi pripreme cijelog projekta, a prijaviteljima je dana i mogućnost da opunomoće drugu osobu koja može prijavu izvršiti umjesto njih.

    Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Uvjeta i kriterija, a završava 31. prosinca 2026. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.

    Kada je isplata sredstava i koji su rokovi?

    Troškovi mjera energetske obnove će biti prihvatljivi za isplatu isključivo pod uvjetom da je provedena obnova obiteljske kuće od potresa.

    Korisnici u energetsku obnovu ulažu vlastita sredstva te za isplatu sufinanciranog iznosa sredstva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuju korisniku jednokratno, temeljem obostrano potpisanog Ugovora o sufinanciranju energetske obnove, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije kojom se dokazuje provedena energetska obnova.

    Obvezna dokumentacija za isplatu sredstava bit će objavljena sa objavom Javnog poziva.